Nieuws

Heeft u nieuws voor LageMierde.Info? Stuur uw bericht naar webredactie[ANTISPAM]lagemierde.info.

Doe dit minimaal 1 week van te voren zodat het bericht op tijd geplaatst wordt!


Sfeerimpressie Dorpsavond 23 januari jl.


Geplaatst op: 06-02-2020

Sfeerimpressie van de Dorpsavond 23 januari 2020

Vanaf 2009 organiseert de dorpsraad jaarlijks een dorpsavond waarin de op dat moment actuele onderwerpen worden besproken met het college van B & W en de leden van de dorpsraad. Dit jaar waren we echter wat later dan gepland en viel de dorpsavond van 2019 in de eerste maand van 2020. Desalniettemin bleek dit geen probleem te zijn; de avond is goed bezocht. Er waren ruim 135 dorpsbewoners aanwezig, welke werden bijgepraat op 5 hoofdonderwerpen en daarnaast geïnformeerd werden met een aantal nieuwsflitsen.

De 5 hoofdonderwerpen waren:

 1. Voorstellen van de nieuwe Burgemeester Mevrouw Annemiek van de Ven
 2. AED’s
 3. Woonwensen enquête gekoppeld aan de inbreidingslocatie, Plan Zandhorst
 4. Voedselbos
 5. Cultuur en wandelroute

Rond half 8 werd gestart met het welkomstwoord door gespreksleidster Sophie Buster-Van Woerkum,  en de voorzitter van de dorpsraad Cees Paridaans. Na het welkomstwoord werd door Sophie het woord gegeven aan onze nieuwe burgemeester Annemiek van de Ven. Zij stelde zich uitgebreid voor door een kort kijkje te geven in haar levensloop. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen. We denken dat de burgemeester door de open houding die ze ten toon stelde, zeker het vertrouwen van het publiek heeft gewonnen. Deze energieke dame zit nog vol met levenslust en plannen en is zeer zeker een aanwinst voor onze gemeente. Zo sprak de burgemeester ook met veel lof over de samenhorigheid die er heerst onder de inwoners van de gemeente Reusel-de Mierden. Dit zag ze ook terug in de winterfeesten die georganiseerd waren in december, de eerste maand waarop de burgemeester aantrad. Ook was ze onder de indruk van de vele actieve vrijwilligers.

Aandachtspunt voor de komende jaren is ‘Samen Doen’ en hierin met de inwoners optrekken. Verder openbare orde en veiligheid verbinden met de zorg zijn belangrijke speerpunten die ze samen met wethouder Maarten Maas gaat oppakken.

Het volgende onderwerp, het AED-netwerk, bracht in de zaal aardig wat reuring. Op dit moment bestaat er in Lage Mierde een goed dekkend netwerk van AED’s. Maar willen we dat de komende jaren in stand houden is daar een goede financiële exploitatie voor nodig. De gemeente levert hier samen met de dorpsraad en enkele ondernemers zeker al een bijdrage aan. Voor de komende jaren is dit helaas niet voldoende. Er vallen namelijk een aantal ondernemers weg en de AED´s zijn aan vervanging toe. Dat maakt dat er nu te weinig geld is om de goede dekking van de AED’s te blijven garanderen. Om de ouder wordende AED’s in de toekomst toch te kunnen behouden en/of te vervangen is de werkgroep AED hierover in gesprek met de gemeente.

In de beleving van de inwoners is dit probleem mede gekoppeld aan de lange aanrijtijden van de ambulances. Wethouder Peter van de Noort zegt hierover: “De GGD is verantwoordelijk voor de aanrijtijden. Er gaat nu 1 post van het centrum van Eindhoven naar de rand van Eindhoven. Verwachting is dat de ambulances aan de rand sneller ter plaatse zullen zijn, maar deze gaan ook naar Eindhoven en Helmond. Budget voor spreidingsplan is nog niet klaar, dit duurt nog minimaal 1 jaar. Momenteel is men wel aan het kijken en praten met andere GGD’s voor regio overschrijdende assistentie. Te denken valt aan Esbeek, Hilvarenbeek en Tilburg.”

Het onderwerp Woonwensen enquête was het onderwerp waar toch wel de meeste vragen vanuit de zaal over werden gesteld. Uit de enquête bleek dat er in de nabije toekomst de meeste vraag is naar Seniorenwoningen (zo’n 62%) als koopwoning. Verder bleek uit de enquête dat het overgrote deel van de ongeveer 100 ingevulde enquêtes een “no go” aangaf op de inbreidingslocatie Zandhorst. De gemeente had in eerste instantie de inbreidingslocatie Zandhorst in een “veegplan” gezet, maar deze is daar nu inmiddels uitgehaald. Een veegplan bij de gemeente houdt in dat alle initiatieven die binnen komen niet versnipperd beantwoord worden, maar allen bij elkaar in 1 plan van alle kernen samen worden behandeld. Zo zal de gemeente nu dus nog kritischer gaan kijken naar deze locatie.

Vanuit het publiek werd gevraagd waarom er niet uitgebreid kon worden aan de rand of net buiten de dorpskern. Maar de provincie wil niet uitbreiden buiten het dorp, voordat eerst alle inbreidingslocaties bezet zijn. Aangaande plan Zandhorst was de opmerking dat het college vorige week dus besloten heeft om een apart plan te maken hiervoor. Een plan waarin kritisch gekeken gaat worden naar hoe alles uitgetekend gaat worden m.b.t. de bouwlocatie, speelweide en omgeving daarvan. Medio maart is het plan er en wordt er een inloopavond georganiseerd waar het toegelicht en  besproken zal worden. De huidige speeltuin verplaatsen hoort bij het bouwen van de woningen.

Vanuit de zaal werd gevraagd waarom de 3 seniorenwoningen niet worden gebouwd op de grote weide? Het antwoord hierop was dat men het groenuitzicht wilde behouden zoals het nu is. Zorgen zijn geuit hoe bij verplaatsing van de speeltuin het met de  veiligheid voor de kinderen staat en eveneens werd er de zorg geuit over de bomen welke weggehaald moeten worden om het bouwplan te realiseren.

Na de discussie over de woon enquête en plan Zandhorst was het tijd voor een kwartiertje pauze.

Na de pauze zijn we verder gegaan met het plan Voedselbos. Dorpsraadlid Frans van Berkel is begonnen met uitleg over wat het voedselbos precies in houdt. Daarna zijn de mogelijke locaties besproken.  1 Locatie is bij de Beekakkersweg en 1 locatie is op de kruising Poppelsedijk met de Twisseltsebaan. Vragen vanuit het publiek waren wie de eigenaar van het bos wordt en wie het beheer onder zijn hoede gaat nemen. De vraag wie juridisch eigenaar wordt moet nog bekeken worden. Maar op de vraag wie het bos beheert daar is een oproep voor gedaan aan het publiek voor vrijwilligers die zich bij de dorpsraad kunnen opgeven. Er zijn vrijwilligers nodig voor het maken van het plan, voor de inrichting van het bos, hoe de financiering gaat gebeuren, hoe het bos voor educatie doeleinden gebruikt gaat worden, snoeiwerkzaamheden enz.

Na het Voedselbos zijn we over gegaan op het onderwerp Cultuur en Wandelroute. Aanleiding voor het maken van een cultuur en wandelroute is dat we graag de cultuur en historie van het dorp zichtbaar willen hebben voor de inwoners en toeristen. Ad Schots heeft, in samenwerking met Joep Verspaandonk een start gemaakt met de wandelroutes. Deze werden in concept getoond. Ook wil men onderzoeken of er een app gemaakt kan worden waar de bezienswaardigheden middels QR-codes meer in detail verteld worden. Wethouder Frank Rombouts was erg enthousiast over dit onderwerp, hij  heeft aangegeven dat hij wil meedenken, hij heeft ook aangegeven dat er misschien een mogelijkheid is om een aanjaagsubsidie aan te vragen. Ook wil de gemeente meedenken met de projectgroep. Belangrijk is ook dat deze route veilig is voor wandelaars en rolstoelen. Hierin zal de gemeente mede een rol spelen. Voor de nadere uitwerking van dit onderwerp wordt dus een projectgroep opgericht waar ook nog vrijwilligers voor gezocht worden die zich kunnen opgeven bij de dorpsraad.

Tussen de hoofdonderwerpen door zijn de nieuwsflitsen voorgelezen door dorpsraadlid Miranda van Berkel en Marie Claire Berger. De 7-tal nieuwsflitsen waren:

 1. Lindenhof
 2. Grondprijzen
 3. Stratenmakersproject
 4. Eindhoven airport
 5. Reorganisatie Dorpsplein
 6. Zorg en Welzijn
 7. Burgerinitiatief, speeltuin in de Hofjes

Op het einde van de avond was er de mogelijk voor het publiek om nog vragen te stellen of opmerkingen te geven.

Vragen die uit het publiek kwamen waren onder andere;

 • Waarom er onder het fietspad bij de Kleine Flaes geen 30cm buizen zitten ivm veel te natte en overlopende fietspaden. Naar de Bokkenrijder toe liggen de buizen er wel en daar blijft het fietspad droog.
 • Verder werden er zorgen geuit over de veiligheid op de Dunsedijk sinds dat daar het nieuwe natuurcentrum “Voor Anker” gevestigd is. Er wordt op die weg nu veel te hard gereden en er begint zelfs ook al overlast te ontstaan door wild parkeren. De gemeente zegt hiervan op de hoogte te zijn en is bezig hier een oplossing voor te zoeken.
 • Hierop kwam nog een klacht over te hard rijden, namelijk in het Richelpad naar de Eviestraat toe. Dit is reeds door de bewoners in april aan de ambassadeurs aangegeven maar was nog niets mee gedaan. De gemeente zal ook hier naar gaan kijken.
 • Komt er glasvezel in de bebouwde kom? De gemeente heeft hierop geantwoord dat in Reusel inmiddels glasvezel ligt en dat ze bezig zijn dit ook te gaan faciliteren in de kleine kernen afhankelijk van netwerk bedrijven.
 • Zorg over de nieuwe Huisartsenpost Shoko in Veldhoven. Waarom zo ver weg en waarom dan niet in Tilburg bij het Elisabeth ziekenhuis. De gemeente gaat hier niet over. De gemeente dacht dat dit bij de Huisartsen lag. De vraag is gerezen om een online handtekeningenpetitie op te starten en dit daar neer te leggen waar het hoort. De dorpsraad zal dit mee faciliteren en binnenkort komt er deze.

Tot slot werd de dorpsraad vanuit het publiek gefeliciteerd met hun 10-jarig bestaan.

Aan het einde van de dorpsavond is Marie Claire Berger nog even in het zonnetje gezet en bedankt voor de trouwe dienstjaren als secretaris voor de dorpsraad waar ze nu voor afgetreden is.  

 

Voor meer informatie over de dorpsraad, mail naar Secretariaat Dorpsraad


Inloggen Zalenplanner

Agenda

april 2020
madiwodovrzazo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Volg Lage Mierde ook op

Alzheimer CaféAlzheimer Café de kempen Klik hier voor meer info over de bijeenkomst op 12 maart 2020. 

Zorg en Welzijn


Iedere donderdagmiddag 13.30-16.00
Ontspanningsmiddag in de Ster. 

Klik op het logo voor meer info

Statistieken

1 bezoeker online
Vandaag: 15 unieke bezoekers
Deze week: 65 unieke bezoekers
Totaal: 54379 unieke bezoekers