Werkgroep Mariakapel

Beste inwoners van Lage Mierde,

Toen in onze Parochie bekend werd gemaakt dat de kerk een andere bestemming kreeg,  is er bij een groep vrijwilligers het idee geboren om een Mariakapel te bouwen. Het Maria van de Vrede-beeld, de bijhorigheden en enkele bankjes willen we graag een nieuwe plek in ons dorp geven, omdat we er als inwoners toch een bepaald gevoel en rust bij hebben.

We zijn met de Dorpsraad in gesprek gegaan en dat is daar goed ontvangen. Het plan werd in december gepresenteerd tijdens de Dorpsavond en iedereen was enthousiast. Er werden meteen al vrijwilligers aangemeld voor hand- en spandiensten. Daarna zijn we er mee verder gegaan.

Als locatie voor de nieuwe kapel gaan onze gedachten uit naar het Vloeiend, waar al een Maria verering plek is, die dat aan vernieuwing toe is.

Er valt nog een lange weg te gaan om de vergunningen en financiering rond te krijgen. We zullen jullie in het Dorpsnieuws op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.

Hopende op een goed draagvlak van onze dorpsgemeenschap verblijven wij

                                                                      Werkgroep van de Mariakapel